Ile można wycisnąć z Twitter’a?

Ile można zawrzeć w jednym “tłicie”? Pytanie wydaje się banalne. Prawie każdy wie, że wiadomość na Twitterze może mieć maksymalną długość 140 znaków. Wynika to z inspiracji twórców, czyli wiadomości SMS. Wiadomość SMS ma maksymalną długość 160 znaków. W Twitterze 20 znaków jest obcięte na pole nadawcy.

Co jednak jeśli wiadomości rozpatrzy się na trochę niższym poziomie? W jaki sposób Twitter zapisuje wysyłane do niego wiadomości? Gdyby używał kodowania ASCII ilość możliwych do zapisania danych wynosiła by 7×140=980 bitów. Gdyby używali rozszerzonego standardu ISO, jak np. ISO 8859-2 było by to 8×140=1120 bitów. Używają jednak kodowania UTF-8 co w praktyce może dać nawet 4368 bitów na wpis.

Więcej tutaj oraz w kontynuacji.

Jednak co nam po samej wiedzy ile można upchnąć w jednej wiadomości Twitterowej? A gdyby to jakoś wykorzystać? Np. tworząc system plików bazujący na wpisach na Twitterze? Obejrzyjcie prezentację grupy DC949 na ten temat:

Comment are closed.