bash – skróty klawiszowe

Pisałem już kiedyś o sztuczkach które można zrobić z bash’em. Dziś wspomnę o przydatnych skrótach klawiszowych. Niektóre z nich są rzadziej używane, jak np. przesuwanie kursora, a inne częściej, niemniej warto znać choć tych kilka realizujących najczęściej używane funkcje:

Edytowanie polecenia:

 • Ctrl + a – idź na początek linii
 • Ctrl + e – idź na koniec linii
 • Ctrl + k – usuń wszystko od kursora do końca
 • Ctrl + u – usuń wszystko od kursora do początku
 • Ctrl + w – usuń wstecz od kursora do początku słowa
 • Ctrl + y – wklej wcześniej usunięty tekst (usuwanie tak na prawdę wycina)
 • Ctrl + xx – przenosi na początek linii i z powrotem do miejsca w którym był wcześniej kursor
 • Alt + b – przesuń kursor o słowo do tyłu
 • Alt + f – przesuń kursor o słowo do przodu
 • Alt + d – usuń tekst od kursora do końca słowa
 • Alt + c – zamień literę na której jest kursor na wielką i przejdź na koniec słowa
 • Alt + u – zamień wszystkie litery w słowie na duże
 • Alt + l – zamień wszystkie litery w słowie na małe
 • Alt + t – zamień słowo na którym jest kursor z poprzedzającym je
 • Ctrl + f – przesuń kursor o znak do przodu
 • Ctrl + b – przesuń kursor o znak do tyłu
 • Ctrl + d – usuń znak pod kursorem
 • Ctrl + h – usuń znak przed kursorem
 • Ctrl + t – zamień znak pod kursorem z poprzedzającym

Skróty przywoływania komend:

 • Ctrl + r – przeszukaj historię w poszukiwaniu komendy
 • Ctrl + g – wyjdź z trybu przeszukiwania historii
 • Ctrl + p – poprzednia komenda z historii
 • Ctrl + n – następna komenda z historii
 • Alt + . – użyj ostatniego słowa z poprzedniej komendy

Skróty do kontrolowania terminala:

 • Ctrl + l – wyczyść ekran
 • Ctrl + s – zablokuj wypisywanie tekstu na ekran
 • Ctrl + q – odblokuj wypisywanie tekstu na ekran
 • Ctrl + c – przerwij działanie programu
 • Ctrl + z – zawieś wykonanie programu (do wznowienia służy polecenie “fg”)

Różne skróty:

 • !! – wykonaj ostatnią komendę
 • !foobar –wykonaj ostatnią komendę zaczynającą się od foobar
 • !foobar:p –wyświetl ostatnią komendę zaczynającą się od foobar i dodaj ją do historii
 • !$ – ostatnie słowo poprzedniej komendy; odpowiada skrótowi “Alt+.”, ale może być używane w skryptach
 • !$:p – wyświetl co powyższa komenda by wykonała
 • !* – ostatnia komenda bez ostatniego słowa
 • !*:p – wyświetl co powyższa komenda by wykonała
 • Comments Off on bash – skróty klawiszowe
Comment are closed.